Reportage

Det norrländska klimatet med mörka vintermånader, snö och kyla låter inte som idealiska förhållanden för att producera el med hjälp av solceller, men forskning visar att förutsättningarna faktiskt är bättre än vad man kan tro. Det är budskapet som Piteå Science Park genom projektet Arctic Solar vill...

Svenska företag behöver snabbt en ökad tillgång till ren och billig energi, för att klara klimatomställningen. Samtidigt ligger Sverige efter flera andra europeiska länder vad gäller nyttjandet av solenergins potential. Solenergi kan och bör ta betydligt större utrymme i Sveriges samlade energimix...