Reportage

Solceller tillverkade av så kallade perovskiter närmar sig effektiviteten hos traditionella kiselsolceller. Dessutom är de billiga och energisnåla att tillverka. Men problemet har varit dålig materialstabilitet – något forskare vid Linköpings universitet nu har lyckats överkomma. Resultaten...

Ett stort antal forskare världen över arbetar idag med att ta fram en ny generation solceller för att ersätta de kiselbaserade solceller som nu dominerar marknaden. Tack vare sina unika egenskaper skulle supermaterialet grafen kunna öppna upp nya möjligheter för många av de nya solcellstekniker som...