Reportage

Det svenska transmissionsnätet, som utgör grunden för landets elförsörjning, består idag av cirka 16 000 kilometer kraftledningar, drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström. Förutom att många av dessa ledningar och stationer börjar närma...

Solel kan byggas ut snabbare än något annat kraftslag och storskaliga anläggningar som till exempel solelparker gör det möjligt att på kort tid ge ett stort bidrag till elförsörjningen. De svenska solelparkerna blir både allt fler och allt större, men trots det utgör de än så länge en mycket liten...