Reportage

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem sjösattes 2022 och kommer att avslutas 2027, men kan förlängas vid behov. Energimyndigheten står bakom programmet och budgetramen är satt till drygt en halv miljard för hela programperioden. Av: Simon Matthis Programmet innehåller många delar och i denna...

Med villkorade anslutningsavtal kan vi snabba på utbyggnaden av solenergi i Sverige utan att behöva vänta på långsamma elnätsprocesser. Av: Gustav Alberius Head of M&A and Business Development, Turn Energy Ingen i energibranschen kan ha undgått utmaningarna som finns med det svenska elnätet. För att...