Reportage

Energimyndigheten har nyligen sjösatt det ambitiösa forskningsprogrammet Framtidens elsystem, som består av olika flera olika delprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska belysa utmaningar kopplade till elproduktion och användning samt framtidens elnät. Av: Simon Matthis Forskningsprogrammet...

Solenergibranschen expanderar i rekordfart och förändringstakten är hög. Allt fler efterfrågar därför en mässa som är helt inriktad på solenergi, laddning, lagring och installation. Den 13 till 15 februari 2024 är det premiär för Elmia Solar, Nordens nya mötesplats för hela solenergibranschen på...