Turn Energy - industriföretag kan bidra till mer solenergi

Foto: Pexels

Industrin står för en betydande del av energiförbrukningen i Sverige. Genom att långsiktigt planera för en mer hållbar elkonsumtion kan företag inom branschen spela en viktig roll i den gröna omställningen. Det svenska solenergibolaget Turn Energy märker en ökad efterfrågan bland företag att ingå långsiktiga elavtal, vilket möjliggör produktion av mer förnybar el i närområdet.

Turn Energy är involverat i uppbyggnad, ägande och förvaltning av solcellsparker. Bolaget säljer den genererade energin till både svenska och internationella företag som bedriver verksamhet i Sverige. År 2023 har efterfrågan på solenergi och solcellsparker ökat avsevärt, särskilt bland företag som vill säkra tillgången till förnybar el genom långsiktiga elavtal, även kända som Power Purchase Agreements (PPA). Genom att teckna PPA för svensk förnybar el från solcellsparker bidrar företag till ökad tillgänglighet och främjar byggandet av fler solcellsparker, vilket i förlängningen ökar produktionen av förnybar el i det svenska kraftnätet.

År 2021 uppgick elanvändningen i Sverige till cirka 140 TWh och förväntas fördubblas inom de kommande 10-15 åren. Industrin stod för 34 procent av den totala elanvändningen år 2023. Medvetenheten om smarta energilösningar ökar inom industrin, och allt fler företag börjar intressera sig för långsiktiga avtal för förnybar el, enligt Andreas Dahlin, Chief Commercial Officer på Turn Energy.

Sveriges elbehov förväntas dubblas fram till 2035, och för att möta detta behov krävs ökad användning av förnybara energikällor. Eftersom vattenkraften redan är utbyggd och kärnkraften saknar en tydlig tidsplan, blir solcellsparker och vindparker nödvändiga för att hantera den ökande efterfrågan på el och undvika en dramatisk ökning av elpriserna.

För att nå sina klimatmål och säkra tillgången på förnybar el till rimliga priser väljer många företag att teckna PPA. Genom att göra detta blir företagen inte bara en del av den gröna omställningen utan får också ekonomisk stabilitet och skydd mot prissvängningar på marknaden. Andreas Dahlin framhåller att detta inte bara är ett ansvarstagande gentemot klimatet utan också en försäkring för den ekonomiska stabiliteten hos företagen.

Turn Energys mål är att bygga solparker i Sverige med en kapacitet på 250 till 350 megawatt årligen och att ha 1,500 MW i drift fram till 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner och kommer att generera 1,5 TWh förnybar el årligen.