Neoen bygger Nordens största batteri - Isbillen Power Reserve

Foto: Neoen

Neoen, en producent av förnybar energi globalt, har valt att samarbeta med batterilagringsexperten Nidec för att bygga Isbillen Power Reserve. Avtalet för totalentreprenaden signerades i december 2023, och nu har konstruktionen officiellt påbörjats på platsen. Byggstarten meddelades vid det fransk-svenska näringslivsforumet under den franske presidenten Emmanuel Macrons statsbesök i Stockholm den 31 januari 2024.

Isbillen Power Reserve kommer att bli Nordens största batteri och placeras i Sollefteå kommun, cirka en mil från Östersund. Det litiumjonbaserade batteriet på 93,9 MW / 93,9 MWh ansluts till E.ON:s 130 kV-nät och förväntas tas i drift under första halvan av 2025. Neoen äger och kommer att vara den långsiktiga operatören av batteriet enligt deras utveckla-för-att-äga-modell.

När Isbillen Power Reserve tas i drift kommer det att stödja Svenska kraftnät genom att tillhandahålla frekvenshållningstjänster, vilket hjälper till att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning och därmed öka elnätets driftsäkerhet. Dessutom förväntas batterilagret minska kostnaderna för nätstabilisering och underlätta för utbyggnaden av förnybar energiproduktion.

Projektet stöder den europeiska industrin genom att mer än hälften av projektets värde kommer från tillverkningen av battericontainers i Nidecs fabrik i Frankrike, medan växelriktarna tillverkas i Italien och anläggningsarbetet utförs av ett svenskt företag. Neoens mål är att bli en ledande aktör inom förnybar energi i Sverige, och förutom Isbillen Power Reserve inkluderar deras svenska projekt Storbrännkullen vindkraftspark (57 MW), Storen Power Reserve (52 MW / 52 MWh) och Hultsfred solpark (100 MWp).

Isbillen Power Reserve är också en del av Neoens strategi för att öka investeringarna inom energilagring, med planerade batteriprojekt på över 400 MW i Sverige de kommande åren. Neoens svenska team, baserat i Stockholm sedan 2020, driver projekt över hela landet och förstärker deras position som en ledande ägare och operatör inom energilagring med nära 1,6 GW / 3,1 GWh i drift eller under byggnation, inklusive projekt som Yllikkälä Power Reserve 1 och 2 i Finland samt Storen Power Reserve i Sverige.

– Det här batteriprojektet kommer att vara ett viktigt bidrag för att stabilisera det svenska elnätet och
komplettera utbyggnaden av intermittenta förnybara energikällor i landet. Intresset för att ansluta den här typen av anläggningar till elnätet växer hela tiden, vilket är goda nyheter både för klimatet och för utbyggnaden av svensk elproduktion, säger Martin Höhler, VD för E.ON Energidistribution.