Strängnäs nya sporthall satsar på självförsörjning med solceller

Projektet omfattar 2 000 kvadratmeter solceller på taket, och förväntas vara avslutat i juni 2025. Finansieringen sker i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs och uppfyller kriterierna för fokusområdena energi- och resurseffektiv bebyggelse, markanvändning samt lokal förnybar energiförsörjning. Foto: Solör Bioenergy Group

Den nya sporthallen i Strängnäs börjar byggas under våren får solceller på taket för att minska klimatpåverkan. 2 000 kvadratmeter solceller på sporthallens tak förväntas generera 250 000 kWh el årligen, täckande hallens elbehov. Överskottsel går till den nya simhallen bredvid. 

En investering på 60 miljoner kronor, möjliggjord genom samverkan med Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag, accelererar energi- och klimatomställningen i hela kommunen. Klimatfonden ger möjlighet för lokala företag och föreningar att dra nytta av satsningen.

Byggprojektledare Erik Granbeck strävar efter att göra Larslunda sporthall till en föregångare i klimatomställningen, som ett viktigt skyltfönster för kommunen.

– När möjligheten kom att ansöka om medel från Klimatfond Strängnäs tog vi den. I en kommun är det viktigt att vi är en föregångare i klimatomställningen. Strängnäs kommun jobbar på många sätt med nationella och internationella mål där solcellsproduktion är ett av dem. Nu när vi kan installera en solcellsanläggning på sporthallen kommer en ytterligare konkret lösning på plats som hjälper till med omställningen, säger Erik Granbeck.

Beviljade medel från Klimatfond Strängnäs täcker en del av kostnaderna för solcellinstallationen, och kommunen avser att komplettera bidraget med statliga medel för att minska sina kostnader.

Projektet med solceller på Larslunda sporthall är i linje med Strängnäs kommuns klimat- och energiplan, specifikt fokusområdena energi- och resurseffektiv bebyggelse samt markanvändning, samt lokal förnybar energiförsörjning. Enligt planen bör förnybar elproduktion främjas, och genom solcellerna minskar den negativa klimatpåverkan samtidigt som kostnaderna för kommunen minskar.

Erik Granbeck, projektledare, hoppas att arbetet kommer göra Strängnäs kommun till ett föredöme i klimatomställningen. Larslunda sporthall förväntas bli klar sommaren 2025 och kommer att ha en total yta på 5 800 kvadratmeter med en läktare för 1 000 personer och två fullstora idrottsplaner.