Fortsatt stark tillväxt för solcellsanläggningar

Anna Werner, verkställande direktör för Svensk Solenergi. Bild: Svensk Solenergi

Intresset för solceller i Sverige är större än någonsin. Antalet installationer under 2023 beräknas bli cirka 100 000 – en ökning med över 80 procent jämfört med 2022.

Av Sofia Gad

Elektrifieringen och det oroliga omvärldsläget har gjort att behovet av fossilfri el har ökat allt mer. Svenska företag behöver snabbt en ökad tillgång till ren och billig energi för att klara klimatomställningen och för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Svensk Solenergis prognos visar på ännu ett år med stark tillväxt. Enligt beräkningar kommer cirka 100 000 anläggningar ha anslutits under 2023, vilket är en ökning med över 80 procent jämfört med det starka året 2022.

– Solenergin tar hela tiden viktiga steg framåt i Sverige. Vissa lagar och regler har förbättrats för att underlätta den gröna omställningen. Ett exempel är det gröna avdraget som började gälla 2021. Sommaren 2024 förväntas även förändringar i regelverket för aggregatortjänster träda i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att en kund kan välja en aggregator utan godkännande av sin befintliga leverantör av el eller någon annan marknadsaktör, säger Anna Werner, verkställande direktör för Svensk Solenergi.

 

Ny mötesplats för solenergibranschen

Nästa år är det premiär för Nordens nya mötesplats för företag och andra aktörer inom solenergi. Elmia Solar pågår 13–15 februari 2024 i Jönköping och samlar alla som har koppling till solenergibranschen för att göra affärer, nätverka och ta del av innovationer. Svensk Solenergi är samarbetspartner till mässan och ansvarar för en betydande del av scenprogrammet.

– Med scenprogrammet samlar vi aktörer i branschen, forskare, politiker och myndigheter för att diskutera framtiden inom solenergi. Programmet kommer att kretsa kring fyra teman: Framtidens energisystem, Utbildning och kompetens, Säkerhet, samt Framtidens elnät och markanvändning. Svensk Solenergi vill möjliggöra en dialog för samhällets solaktörer kring dessa viktiga frågor, men även ge möjlighet att höra om den senaste tekniken.

Några av talarna i scenprogrammet är Rickard Nordin (C), Anna Jäderström (Svenska Kraftnät), Dan Eric Archer (Checkwatt) och Marika Edoff (Solelforskningscentrum [SOLVE]). Onsdagen den 14 februari kommer Svensk Solenergi även att ha ett medlemsmöte på mässan där Oskar Öhman från kansliet håller en presentation om senaste nytt på Svensk Solenergi.

– Det är viktigt för oss med en nära dialog med våra medlemmar. Utöver medlemsmöten håller vi exempelvis webbinarier om aktuella ämnen och informerar om nya eller reviderade förordningar, lagar och föreskrifter. Vi har även medlemsmiddagar i samband med exempelvis mässor där våra medlemmar kan utbyta kunskap, tankar och erfarenheter under avslappnade former, avslutar Anna Werner.