Hur säkrar solenergibranschen personal med rätt kompetens och hur säkras kvalitén i solcellsinstallationer? Svaret heter utbildning.

Tim Ljunggren, CTO, Senergia AB

Solenergibranschen är en bransch som enligt de senaste siffrorna från Svensk Solenergi sysselsätter närmare 10 000 personer. Det i en bransch som för 5 år sedan knappt fanns och än mindre som det pratades om i den bredare energidebatten. Idag är det annat ljud i skällan. Solenergi har etablerat sig som en uppstickare och snart kommer 2% av Sveriges el från solel. Den enorma tillväxten i branschen har både varit fascinerande och också inspirerande. Vem kunde tro att det skulle gå så fort? Och med sådan genomslagskraft? Men den snabba utvecklingen och tillväxten kommer med en baksida. Mängder med personer attraheras till branschen och dess jobbmöjligheter. Det är bra, vi behöver dom! Men, det finns en mörk baksida. Den snabba tillväxten har lett till att okvalificerade personer gör installationer. För kort utbildning, brist på bra lärare och avsaknad av erfarenhet ifrån branschen gör att vi lever i en tro att saker är bättre ställt än vad det kanske är.

Risken är inte ”bara” en solcellsanläggning som inte producerar som det var tänkt utan både arbetsmiljörisker i form av bristande kompetens kring uppförandet av ställningar och fallskydd. Även kring elsäkerheten och att likströmmen från solpanelerna inte alls beter sig som en traditionell installation med växelström. Solcellsbranschen förenar två yrkesgrupper som bådas färdigheter behövs för att anläggningen skall projekteras, installeras och fungera som det är tänkt. Den ena yrkeskategorin är ”takfolket”, det är snickare, plåtslagare, takläggare och andra händiga yrkespersoner som kan tak, tätskikt, infästningar och allt som rör taket ingår. I den andra har vi elektrikerna. Som är extremt duktiga på elinstallation, kabelförläggning, genomföringar och el rent generellt. Dessa två behöver förenas i en symbios för att nå en korrekt installerad solcellsanläggning. Innan du som läser detta sätter kaffet i halsen så låt mig understryka att installation av solpaneler (inklusive montagesystemet) kräver att man jobbar på ett elinstallationsföretag med auktorisation, en elektriker för regelefterlevnad och att man arbetar inom ett egenkontrollprogram. Punkt.

 

b
Tim Ljunggren, CTO, Senergia AB

Denna krönika skall inte fokusera allt för mycket på regelverk och lagtexter, utan på hur vi som bransch skall tillgodose att det finns rätt personer, med rätt utbildning för sin roll som också utför sitt arbete korrekt. Kan du som företagsledare inom en solenergiinstallatör med handen på hjärtat säga att du gett dina anställda de rätta förutsättningarna att utföra sitt jobb på bästa möjliga vis? Har dom utbildats i elsäkerhet? Har dina anställda lärt sig hur man bygger en korrekt ställning (då menar jag inte en onlinekurs på 4h)? Har du lärt dom hur infästningssystemet påverkar taket och takkonstruktionen? Har du lärt dom tyda hur en snö- och vindlastberäkning skall tydas? Om det finns en minsta tvekan i ditt svar, har du med största sannolikhet inte gjort tillräckligt.

”Kunskap är inte tungt att bära med sig” har blivit lite av ett mantra för mig personligen. Att gå på utbildning innebär både att du som installatör får tillfälle att lära dig av de bästa i branschen (såväl leverantörer som tillverkare) men också får värdefull tid kring kaffepauser, fika och luncher att diskutera med branschkollegor. Det blir ett forum för kunskapsöverföring och diskussion av olika sorters lösningar. Frågor och kommentarer så som ”hur gör ni”, ”vi brukar göra så här”, ”min tolkning är att man borde…”. Det bidrar till harmonisering och som installatör får man möjlighet att bygga både sitt personliga nätverk och hitta samarbetspartners, både lokalt och i andra delar av landet. Många möjligheter finns det och det är min övertygade åsikt att fler borde prioritera att gå på kurs!

Det är på daglig basis jag har förmånen att stå att föreläsa inför nyfikna yrkeshögskolestudenter, projektörer, elektriker, besiktningsmän och elkonsulter. Varje kurstillfälle erbjuder på aha-upplevelser, utmanar tidigare sanningar och ger kursdeltagarna möjligheten att följa med i utvecklingen inom både regelverk och teknik.

Hur skall då branschen tillgodose sig kunskap? Elektrifieringen och energiomställningen kommer fortsätta i många år framöver. Solenergibranschen måste fortsätta våga utmana. Att luta sig tillbaka och känna sig fullärd är livsfarligt. Som installatör kommer du inte bara bli omsprungen, du kommer tappa affärer! Utbildning och vidareutbildning måste få bli en central del av företagandet. Varje projektör, elektriker, solcellsmontör måste ha sin individuella utvecklingsplan och både tid och resurser måste avsättas till utbildning.

Jag brukar alltid tacka mina kursdeltagare och vara ödmjuk för att de ger mycket av sin tid och resurser. Men jag brukar också ställa följande fråga till mina kursdeltagare: ”Hur många felinstallationer måste du göra för att hela denna utbildningsdag skall bli lönsam rent ekonomiskt”? Jag brukar få svaret ”ett” med ett leende.

Tips till ökad kvalité och kunskap:

  1. Låt inte bara företagsledningen gå på utbildning/kurser. Nå ut ända ut i organisationen till montörerna. Se till att solcellsmontörer får certifiera sig hos Svensk Solenergi.
  2. Dela kunskap mellan arbetslagen. Solcellsinstallatörer, elektriker och projektörer.
  3. Se till att delar av utbildningsmaterialet är on-demand. När tillfälle ges kan man utnyttja och studera via dator, surfplatta och mobil.
  4. Nätverka på de fysiska utbildningarna och ta med en stor hög visitkort. Byt erfarenheter med branschkollegor.

Var finns kunskapen att inhämta?

  1. Ladda hem Montagehandboken och Solenergihandboken (gratis på www.Senergia.se/dokument)
  2. Boka in kurstillfällen med de montagesystem, växelriktare och energilager som ni installerar.
  3. Skaffa digitala utbildningar som går att genomföra “on demand” när ni har tid.
  4. Youtube. Allt finns på Youtube!