Solcellsboom i Jämtlands län

Även om solcellerna installeras när det är varmt är det viktigt att planera för snö. Foto: Länsförsäkringar Jämtland

Under 2023 ökade antalet solcellsanläggningar installerade av privatpersoner i Jämtlands län med 57 procent. Även om detta utgör en betydande ökning, ligger det fortfarande en bit under det nationella genomsnittet. För de som överväger solcellsinstallation eller nyligen har blivit solcellsägare finns det flera aspekter att beakta, särskilt med avseende på väderförhållandena.

Solceller kan bidra till att minska belastningen på både miljön och den personliga ekonomin. På grund av det ökande antalet solcellsinstallationer rapporterar Länsförsäkringar Jämtland tyvärr också en ökning av skador kopplade till solcellsinstallationer. – Det är av stor vikt att installationen utförs korrekt och är konstruerad för att tåla betydande snömängder. Även den elektriska komponenten är av betydelse, och vi rekommenderar alltid att inkludera överspänningsskydd, säger Anders Dahlén, skadeexpert på Länsförsäkringar Jämtland.

På nationell nivå installerades över 120 000 solceller under 2023, vilket är dubbelt så många som året innan. Samtidigt var regionala skillnader påtagliga. Installationerna ökade mest i Västerbotten med 148 procent och minst i Jämtland med 57 procent. – Det är varierande, men sammanfattningsvis en betydande ökning i våra norra län. Solceller fungerar väl här, men vi måste hantera snö på ett annorlunda sätt jämfört med södra delarna av landet, säger Anders Dahlén.

Nu när solen återvänder kan det vara frestande att skotta bort snön från solpanelerna för att öka elproduktionen. Den allmänna rekommendationen är dock att låta snön ligga, eftersom en välinstallerad anläggning bör klara av vårt nordliga klimat. Vid extrema snömängder kan det dock vara fördelaktigt att försiktigt minska snöbelastningen på solpanelerna. – En snöskyffel är det bästa sättet att ta bort snö, men lämna gärna en decimeter för att undvika skador på panelerna, säger Anders Dahlén.

En hemförsäkring eller byggnadsförsäkring täcker även skador på solceller, men om installationen är bristfällig kan den ibland inte helt täckas. – Eftersom det är en betydande investering är det klokt att kontakta ditt försäkringsbolag och genomföra en slutbesiktning för att säkerställa maximalt skydd mot eventuella skador.