Solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution

Illustration: WSP

Martin Skoglund och hans kollegor på WSP har undersökt frågan: Hur kan solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution skapa stora värden?

De fick i uppdrag att delta i Vasakronans bygge av ett nytt hotell- och kontorskomplex i centrala Göteborg, ett tillfälle att också implementera deras lösning. Vasakronan hade höga krav på energieffektivitet och miljö och att solceller skulle användas för delar av elförsörjningen var redan klart.

– Nästan alla apparater som drivs av el behöver likström för att fungera, medan elen i vårt elnät transporteras som växelström. Därför behöver elen omvandlas för att allt ska fungera. Detta sker normalt vid en mängd punkter i fastigheten med energiförluster som följd. Vår idé var istället att bygga en centralutrustning i fastigheten som sköter omvandlingen, förklarar Martin Skoglund, energikonsult på WSP.

Solcellerna på taket producerar likström och med den nya tekniken kunde den elen också transporteras. Elen från solcellerna kommer i ett första steg förse belysningen i garaget.

– I framtiden ser jag ett stort användningsområde för tekniken, även i bostäder. Att ha en egen solcellsanläggning på taket för att ladda sin elbil med likström utan onödigt energitapp är en fullt möjlig framtidsbild. I det aktuella projektet minskar elförbrukningen med flera procent, vilket blir en stor besparing ekonomiskt, säger Martin.