Solenergi ger kling i kassan i Kina

Foto: SolTech

SolTech Energys samägda bolag ASRE i Kina är nu uppe i totalt 63 anslutna solenergianläggningar, motsvarande 68,38 megawatt. De anslutna anläggningarna beräknas på rullande 12 månaders basis generera cirka 84,5 miljoner kronor i intäkt med god lönsamhet. 

– Affärsläget är fortsatt mycket bra i Kina och vi räknar med att inom kort leverera ännu fler affärer, och inte minst anläggningar som är anslutna till elnätet och genererar intäkter, säger vd Stefan Ölander i en kommentar.

Försäljning sker till kommersiella kunder, vilka under långtidsavtal på minst 20 år förbinder sig att köpa all el som respektive anläggning producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för sitt tak genom rabatten per kWh. Ett starkt incitament för kunden.