Nytt EU-förslag - Slopad moms på solpaneler för bostäder

Foto: Piqsels

Det nya förslaget väntas göra solceller upp till 25% billigare för svenska hushåll. Europeiska rådet har nu godkänt ett förslag om att ändra EU:s regler om mervärdesskattesatser (moms) på flera varor för att ge medlemsländerna större flexibilitet att fastställa skattesatserna. Om förslaget fastställs skulle solpaneler för bostäder inkluderas i listan över varor och tjänster där högst 5% moms kan tas ut.

Överenskommelsen om förslaget att uppdatera reglerna om moms kan ge ett stort uppsving för EU:s solenergisektor.

- EU banar väg för att medlemsländerna ska kunna gå väldigt snabbt framåt när det gäller solenergilösningar. Vi kan se ett stort intresse från medlemsländerna och förväntar oss en flod av nya installationer runtom i hela Europa om detta förslag går igenom, säger Andreas Thorsheim, vd och grundare på Otovo.

För ett svenskt hushåll ligger momssatsen idag på 25% vid köp av solpaneler. ROT-avdraget för köpet och installationsarbetet är på 15% eller maximalt 50 000 kr per år. Om EU-förslaget fastställs så kommer den totala summan för inköp att minska med upp till 25%. Vilket blir en avsevärd förändring i kostnad för privatpersoner som vill övergå till solenergi.

- Det är ett viktigt steg att EU premierar denna sänkning och vill göra solpaneler mer tillgängligt för alla. Det är ett effektivt sätt att uppmuntra till gröna investeringar bland hushållen. I Sverige har vi sett en rekordartad ökning under året av personer som vill installera solceller, ett momsavdrag skulle betyda mycket för hushållens övergång till grön energi och skapa ett ännu större flöde av installationer på marknaden.

Otovo upplevde en ökning med 427% vad gäller potentiella kunder under de tre sista månaderna (september till november) jämfört med samma period förra året.

- I Norge har det funnits nollmoms för elbilar som har gjort att elbilsmarknaden boomar, 8 av 10 nya bilar som säljs är eldrivna. Med nollmoms på solpaneler kan vi förvänta oss samma typ av effekt på efterfrågan. Det kommer sannerligen att bli ett decennium av solpaneler på hustaken.