Azelio tecknar order i Sydafrika

Foto: Azelio

Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energilager TES.POD, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordern har ett värde på ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar. Azelios TES.POD-system i kombination med solceller kommer att minska årliga koldioxidutsläpp med 323 ton jämfört med elnätet, samt säkra energiförsörjningen dygnet runt.

Systemet är planerat för leverans i slutet av 2021 och installationsstart och driftsättning kommer att utföras av Azelio i samarbete med sin partner Alec Energy.

Wee Bee Ltd. är ett jordbruksföretag med flera delverksamheter och har en årlig energiförbrukning på ca 1,9 GWh. Med ett energibehov för drift dygnet runt är behovet av tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning av stor vikt. Med en nuvarande nätanslutning som är opålitlig, dyr och fossilbaserad, kommer Azelios energilagring för användning under lång tid, TES.POD, att göra stor skillnad genom att minska energirelaterade årliga utsläpp med 323 ton koldioxid och säkra energiförsörjningen dygnet runt med solceller tillsammans med Azelios TES.POD.