Advanced Soltech tecknar order i Kina

Foto: Mugi Jo/Unsplash

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har tecknat en order med Nanxiang Wanshang (Wuhu) Trade Logistics Park Investment Co. Ltd. 4,2 miljoner kronor, eller ca. 84 miljoner kronor under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägs av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 29,7 miljoner kronor och bygget beräknas påbörjas under fjärde kvartalet 2021. Projektet uppnår god lönsamhet utan subventioner och ligger i Anhui provins.

Avancerad Soltechs vd Max Metelius kommenterar:

- Den senaste tidens energibrist i vissa delar av Kina sätter ytterligare fokus på behovet av ytterligare expansion av solenergi. Vår bedömning är att elbristen leder till ännu större efterfrågan på vårt erbjudande. Vi har nu en mycket stark orderbok inför vår kapitalanskaffning i samband med vår notering på First North Growth Market.