Utvecklingsklustret Energi AB köper alla aktier i Power2U

Bild: Utvecklingsklustret Energi AB

KIC InnoEnergy SE har sålt sina aktier i Power2U till Utvecklingsklustret Energi AB, som därmed är helägare i bolaget den 26 maj.

Bolaget Power2U bildades 2018 av InnoEnergy och Utvecklingsklustret Energi, där InnoEnergy har varit huvudägare med 60 procent och Utvecklingsklustret Energi har ägt resterande 40 procent. Bolaget bildades i syfte att utveckla automatiserade energi- och effektoptimeringslösningar för fastighetsägare. I det nya energilandskapet som växer fram, med exempelvis lokal elproduktion från solceller, elbilsladdning och lokala batterier i fastigheter så finns det behov hos fastighetsägare med optimering för en hållbar energianvändning.

- Power2U har utvecklat lösningar för det nya energilandskapet inom såväl el som värme. Hur vi konsumerar och producerar energi står inför stora förändringar och InnoEnergys uppdrag är att driva på innovation som möjliggör energiomställningen i Europa. Men nu har det blivit dags för nästa steg i utvecklingen av Power2U, så därför säljer vi våra aktier, säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy.

Power2U har idag ett flertal pilotinstallationer för el och värmeoptimering hos fastighetskunder runtom i Sverige.

- Vi kommer ta det som utvecklats inom Power2U vidare och integrera det i Utvecklingsklustrets verksamhet. Energiomställningen är väldigt snabb och omvälvande, och de förmågor som utvecklats i Power2U kommer att vara avgörande för vårt fortsatta arbete framåt, säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi.