Absolicon genomför företrädesemission - Stor efterfrågan på solvärme

Bild: Rampal Singh/Unsplash

10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse väljer därför att genomföra en företrädesemission om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten.

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 50 MSEK för att förstärka försäljningsarbetet och genomföra tre strategiska initiativ i syfte att förverkliga fler kundprojekt, höja projekttakten och befästa sin ledande position inom industriell solvärme hos världens största multinationella bolag.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2021 till och med den 27 maj 2021.

Stort inflöde av kundprojekt från lyckad marknadssatsning

För ett år sedan började Absolicons största marknads- och försäljningssatsning någonsin med en global kampanj för solvärme och riktade marknadsaktiviteter. Marknaden har svarat bra – bolaget har sedan 2020 års start gått från två tecknade ramavtal till 14 ramavtal med partners över hela världen. Satsningen har också resulterat i hundratals förfrågningar från industrier intresserade av bolagets solfångare vilket första kvartalet 2021 resulterade i 34 projektförslag om stora solfångarinstallationer.

Hälften av världens energiförbrukning är värme. Absolicons solfångare T160 och T200 kan producera värme och ånga upp till 200 grader och konkurrerar med olja och gas för värme till städer och industrier. T160 är certifierad enligt Solar Keymark och har över 76% verkningsgrad vilket är världens högt uppmätta för ett litet paraboliskt tråg.