80 % av årskonsumtionen täcks av Videums solcellsanläggning

Snart syns solcellspaneler fylla taket på hus Echo, Videum ABs eget kontor i Växjö.

Videum investerar i linje med Växjö kommuns mål för ett hållbart Växjö i ytterligare en solcellsanläggning. Arbete har påbörjats för att montera 80 solpaneler på taket till Videums eget kontor på Framtidsvägen 18.

Videum har sedan tidigare fem anläggningar i drift som under 2020 tillsammans producerade över 196 MWh.

- De tidigare anläggningarna är ganska anonyma och inte så synliga då de är placerade högt upp på platta tak, säger Henrik Wikingsson driftansvarig på Videum AB. Så även om denna anläggning är lite mindre bidrar den med att på ett diskret sätt synliggöra våra investeringar som vi är mycket stolta över.

    Uppskattningen är att den nya anläggningen under ett normalår kommer att ha en årsproduktion på ca 22 000 kWh, vilket motsvarar ungefär 80 % av årskonsumtionen för den aktuella kontorsbyggnaden som är på ca 650 kvm. Om arbetet går enligt planerna kommer anläggningen att vara i drift från andra halvan av maj i år.

    Videums senaste investering i solceller gjordes under 2020 då det uppfördes en nätt anläggning på taket av ett regnskyddat cykelställ framför Videum Science Park. Den möjliggör hållbar laddning av hyresgästers och besökares el-cyklar.