Regeringen föreslår en sänkning av skatten på solel

Foto: jigedine

För att ge solelen bästa möjliga villkor och har regeringen skickat ett förslag till lagrådet med förändring av lagen om skatt på energi.

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kilowattimme för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt.

Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kilowatt eller mer. Förslaget innebär lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk. Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2017.

Regeringens avsikt är att i nästa steg kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten samt bedriva påverkansarbete i EU.