Heta utbildningar i Härnösand

Foto: Heta utbildningar

Nu kan Heta Utbildningar i Härnösand erbjuda en ny marknadsanpassad kurs inom solel som vänder sig till fastighetsägare, konsulter, elektriker och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med solceller eller till de som vill etablera  sig i branschen.

En provkurs genomfördes under slutet av 2018 med mycket gott resultat. ” Kursen gav mig kunskaper som är helt nödvändiga när vi ska börja installera solel i våra fastigheter” säger vd Emil Soleymanpur på Caspien Bygg & Förvaltning efter att ha deltagit i provkursen

Kursen som är en distanskurs som går under 3 veckor. Under drygt 2 veckor förbereder sig  kursdeltagarna själva via Heta Utbildningars e-learningplattform där det bl.a. finns läsanvisningar till kurslitteraturen, videoföreläsningar, övningsuppgifter, självtester och möjlighet till kontakter med lärarna. Förberedelsetiden beräknas till 10-20 tim totalt.

De sista tre dagarna samlas kursdeltagarna i Härnösand för att fokusera på de viktigaste teoretiska delarna i kursen, göra studiebesök på en medelstor anläggning, träffa representanter från försäkringsbolag och elnätbolag och genomföra ett skuggningsexperiment i vårt nya lab. Kursen leds av lärare med stor erfarenhet och som dagligen jobbar med solceller. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Heta Utbildningar har tidigare på uppdrag av Energimyndigheten och tillsammans med branschen tagit fram en certifieringskurs för erfarna solcellsinstallatörer. Till grund för den ligger kraven i Förnybartdirektivet som säger att varje land i Europa ska ha ett utbildnings- och certifieringssystem för installatörer av  solel, solvärme, värmepumpar och bioenergianläggningar. Kurserna har varit igång i drygt 2 år och ett par hundra  installatörer har deltagit.

Certifieringskurserna vänder sig till erfarna installatörer som har minst 3 års erfarenhet i branschen och som vill validera sin kunskap genom en certifiering. I december 2018 fanns det tex 70 st installatörer som gått vidare till certifieringsorganet Incert AB och blivit certifierade solelinstallatörer.  

Utbildningsbehovet är enormt just nu både för företagen som säljer och installerar solcellsanläggningar men också för fastighetsägare och deras konsulter. Vi är övertygade om att vår nya grundkurs inom solel fyller en del av utbildningsbehovet som finns i branschen.