Smartproduktion och Dalarnas Solcellsmontage tar steg framåt

Foto: Markus Spiske / Unsplash

Smartproduktion kommer att fortsätta stödja Dalarnas Solcellsmontage med digital marknadsföring genom bland annat utveckling av hemsida, optimering av sökmotorer och användning av betalda kanaler. Samarbetet mellan Smartproduktion och Dalarnas Solcellsmontage inleddes redan 2020, då Dalarnas Solcellsmontage var en av Smartproduktions första kunder. Vid den tiden var Dalarnas Solcellsmontage en del av Dalarnas Takmontage, men idag är de ett fristående bolag inom samma koncern. Båda bolagen är glada och entusiastiska över att inleda sitt fjärde år av samarbete och målet är att både bibehålla och stärka Dalarnas Solcellsmontages position på marknaden.

Linus Karlsson, VD för Dalarnas Solcellsmontage, betonar företagets långsiktiga syn på solceller och dess roll både för kunderna och företagskulturen. Han säger: "Vår vision och vår drivkraft är att bidra till ett hållbart samhälle, vilket kräver hårt arbete, metodiskt tillvägagångssätt och hög kvalitet."

Under det kommande året kommer samarbetet mellan Dalarnas Solcellsmontage och Smartproduktion att fokusera på underhåll och uppgraderingar av befintliga tjänster, samt nya initiativ i norra Dalarna.