Enklare än någonsin att Koppla säkert

Foto: Elsäkerhetsverket, Daniel Dahlgren

En vanlig konsument ska slippa känna osäkerhet kring vilka regler som gäller för elinstallationer. På uppdrag av regeringen lanserade därför Elsäkerhetsverket den 26 maj Koppla säkert, en tjänst som minskar riskerna och ökar tydligheten för privatpersoner som handskas med el.

 

Kopplasäkert.se är tjänsten som ger information till privatpersoner som vill fixa elen hemma eller i sommarstugan. I den webbaserade tjänsten, som funkar på mobila plattformar och datorer, finner de direkt svar på vad de kan koppla själva och vad som är ett jobb för ett elföretag. Allt konsumenten behöver göra är att ange vilken miljö de vill installera i och därefter vilken produkt de vill koppla in.

 

- Vi får många frågor om vem som får göra olika installationer. Med den här väldigt konkreta informationen tror vi att kunskapen ökar och antalet felaktiga och olagliga installationer minskar, säger Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

 

nufå
Foto: Elsäkerhetsverket, Daniel Dahlgren

 

Enkelt och snabbt för konsumenten
Koppla säkert har sin styrka i enkelheten och i det breda engagemanget i allt från myndigheter och försäkringsbolag till elföretag, byggvaruhandlare och konsumenter som varit med och utformat tjänsten. I referensgruppen finns bland andra Biltema, Schneider Electric, Länsförsäkringar, Svensk Handel, Jula, Installatörsföretagen, Konsumentverket och Byggmaterialhandlarna.

 

För att nå ut med Koppla säkert genomför Elsäkerhetsverket en digital kampanj under fem veckor från slutet av maj till början av juli, följd av mätningar av genomslaget inför en andra kampanj under oktober. Annonseringen sker främst i digitala- och sociala medier men även i diverse branschmedier.

 

Information kompletterar krångliga regler
Handeln med elmateriel, oavsett om det rör sig om e-handel eller fysiska butiker, får därmed god hjälp av tjänsten utan att behöva fördjupa sig i lagstiftningen. Koppla säkert bygger på att informera snarare än att reglera.

 

Privatpersoner som står vid butikshyllan och som  snabbt behöver få kontakt med ett seriöst elföretag kan också få hjälp med det via Koppla säkert. En utveckling av e-tjänsten Kolla elföretaget har gjorts så att man nu får  en överblick av lokala elföretag, vilken typ av tjänster de utför samt kontaktuppgifter som e-post och telefon. Det är endast företag som uppfyller kraven och är registrerade hos myndigheten som omfattas av tjänsten.

 

En efterfrågad tjänst
En stor del av branschen är redan delaktig, men ju fler som engagerar sig desto starkare blir tjänsten Koppla säkert.

 

- Vi vill uppmana så många som möjligt att ställa sig bakom och delta i Koppla säkert. Vi har gjort det enkelt för alla att sprida kunskap om tjänsten. Butiker får tillgång till material och kan skylta och informera bland hyllorna i butiken eller med banners på webbsidorna. Om så många som möjligt sprider vårt material i samband med lanseringsveckorna kommer vi få en flygande start, säger Elin Cederholm, projektledare för Koppla säkert.

 

putte
Foto: Elsäkerhetsverket, Daniel Dahlgren

 

Elsäkerhetsverket hjälper till att skapa en bra introduktion genom en enkel självinstruerande e-learning riktad mot butikspersonal och andra medarbetare med kundkontakter.

Allt man behöver veta om Koppla säkert och material för butikskommunikation och kommunikation via e-handel finns på: www.elsakerhetsverket.se/koppla