Vikten av kabelhantering

Bild: Van der Valk Solar Systems

Solpanelerna är inköpta, växelriktarna har valts ut och layouten är färdig, men hur ser man till att kablarna dras på ett snyggt sätt från A till B? Kablarna mellan solpanelerna och anslutningspunkten är ofta något man tar för givet, men det kräver faktiskt en hel del planering. I den här bloggen beskriver vi varför det är så viktigt att hantera kablarna på rätt sätt. Vi tittar dessutom på Van der Valk Solar Systems specialsortiment ”ValkCableCare’’ som ger smidiga lösningar för kabeldragning.

 

bild
Bild: Van der Valk Solar Systems

 

Vad kan gå fel?

De senaste åren har vi sett att olika aktörer som exempelvis försäkringsbolag ställer allt högre krav på montering av solpaneler. Det har inneburit ett allt större fokus på kabelinstallationen. Olämpliga kabelinstallationer har orsakat flera brandincidenter. Kablarna hänger under solpanelen, anslutningarna ligger i vatten och vassa kanter på monteringssystemet kan vid oaktsamhet leda till skador på kabeln eller till och med att den går sönder, vilket naturligtvis medför stora risker.

Vår lösning

För att råda bot på så många av dessa problem som möjligt har vi på Van der Valk Solar Systems lanserat sortimentet ValkCableCare i vårt omfattande produktutbud. Med ValkCableCare kan man snabbt och enkelt placera och dölja kablarna under panelerna eller leda dem så att de inte ligger på själva taket. Allt helt integrerat i våra monteringssystem ValkPro+ och ValkPitched.

 

bild
Bild: Van der Valk Solar Systems

 

Några exempel

Med vår kabelklämma av plast (732011) kan kablarna löpa under hela systemet av paneler genom att fästa dem i den bakre foten. Solpanelerna ska ju sitta på taket under flera år och därför är det viktigt att skydda kablarna mot väder och vind, samt direkt solljus. Våra särskilda 50 mm trådstege kan ligga i gummifötterna och löpa med systemet. På så sätt integreras och döljs kablarna i monteringssystemet. Våra trådstegar är lätta att koppla ihop var tredje meter med hjälp av kopplingsplattor (760202 eller 760230). Vi har också en ny multikabelklämma (732012). Multikabelnklämman är lätt att fästa på skenan (roof carrier) ValkPro+, och den kan placeras i alla önskade positioner. Klämman har plats för flera kablar och kontakter.

 

bild
Bild: Van der Valk Solar Systems

 

Trådstegar

Våra trådstegar är 35 mm respektive 60 mm höga och vi kan leverera dem med en bredd på 50 mm till 350 mm. Vid punkter där flera sektioner samlas kan man enkelt gå över till en bredare och högre kabelkanal. Med våra specialutvecklade gummifötter (760208) och skyddande lock passar ValkCableCare-sortimentet perfekt för hela kabeldragningen till takgenomföringen och kanske till och med kabeldragningen efter det. Gummifoten är tillverkad av pressat gummigranulat och det ska placeras med ett mellanrum på 1,5 meter vid kabeldragning över takytan. Detta material har en hög densitet vilket ger en stabil bas för en stabil och effektiv kabeldragning. Locken ser till att kablarna skyddas på bästa sätt mot solljus.

 

bild
Bild: Van der Valk Solar Systems

Med ValkCableCare-sortimentet behöver du inte längre binda upp kablarna med buntband och det ger möjlighet att uppfylla diverse krav från exempelvis försäkringsbolag!

Vill du veta hur du enklast tillämpar ValkCableCare i ditt specifika monteringssystem från Van der Valk Solar Systems? Kontakta oss via sales@valksolarsystems.se eller +46 724 41 60 82, vi hjälper dig gärna att hitta en lämplig lösning!