OKQ8 installerar solceller på ytterligare 20 stationer

Solceller på OKQ8 Globens tak. Bild: OKQ8

OKQ8 fördubblar antalet stationer med solceller på taket, med målet att bli klimatneutrala i egen drift till 2030. Solcellerna en viktig del då de bidrar till att göra stationerna självförsörjande på el under delar av året.

-Det är fantastiskt att vi nu installerar solceller på ytterligare 20 OKQ8-stationer. Det är en viktig pusselbit i vår resa att bli klimatneutrala i egen drift till 2030. Förhoppningen är att vi ska installera solceller på ännu fler av våra stationer under året, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Solcellerna förser stationerna med förnybar energi och hjälper till att driva bland annat belysning, kylskåp och prisskyltar med grön, närproducerad el. Hur mycket el varje station kan producera varierar, till största delen beroende på hur många soltimmar orten där stationen är belägen har.

Solen är en viktig energikälla för framtiden och i Sverige finns goda förutsättningar att ta vara på solenergi. Energimyndigheten menar att förutsatt att åtgärder som främjar sol genomförs, skulle cirka 5–10 % av Sveriges totala elanvändning kunna produceras av solceller år 2040. I Norden är det Danmark som har störst installerad effekt solceller med 850 MW, därefter kommer Sverige med 206 MW*

Från och med 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för upp till hälften av kostnaden om man anlitar ett företag för installation av grön teknik. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av laddningspunkt för elfordon eller av system för lagring av egenproducerad el och 15 % vid installation av solceller.

*Källa: Energimyndigheten

Totalt får ytterligare 20 OKQ8 stationer solceller installerade innan 31 mars, däribland OKQ8 Arboga på Sätra Trafikplats E18-E20, OKQ8 Borås på Hultagatan 9 och OKQ8 på Brommaplan.