Reformer i budgeten 2021 kan ge fart åt en grön återhämtning

Bild: Zbynek Burival/Unsplash

I juli 2020 lanserade fjorton expertorganisationer från hela världen — inklusive Stockholm Environment Institute — Energy Policy Tracker, en databas som visar fortlöpande analys av regeringars ekonomiska återhämtningspaket för covid-19 ur ett klimat- och energiperspektiv. 

Återhämtningspaketen efter covid-19 ger en möjlighet för länder att öka takten i omställningen till förnybar energi. Datan i Energy Policy Tracker visar dock att många länder hittills har lagt stora stöd som främjar fossil energi. G20-länderna har sammantaget hittills lagt drygt USD 240 miljarder på fossilfrämjande satsningar, motsvarande siffra för förnybart är USD 160 miljarder.  

SEI:s tidigare analys av Sveriges hittills beslutade energirelaterade återhämtningspaket visade att två tredjedelar av satsningarna främjade fossil energi. Stödet gick framförallt till flygbranschen. När nu Budgetpropositionen för 2021 är beslutad ger analysen en annan bild. Nästan alla satsningar främjar nu förnybar energi. 

”Länder runt om i världen rullar ut historiska återhämtningspaket som ger oss en möjlighet att ta ett rejält kliv mot de brådskande klimatmål som länderna kommit överens om. Det är oroande att inte alla har tagit den möjligheten än. För Sveriges del innebär den nya budgeten en övervägande andel satsningar på förnybart vilket ger bättre förutsättningar för en grön återhämtning”, säger Åsa Persson, forskningschef och vice vd på SEI.

I samband med att Sveriges riksdag antog budgeten för 2021 har forskare vid Stockholm Environment Institute nu uppdaterat den senaste analysen avseende Sveriges stöd, enligt metodik från Energy Policy Tracker. Analysen avser de stöd som beslutats av Sveriges riksdag sedan pandemin bröt ut i mars, och avser endast energirelaterade satsningar inom sektorer såsom el, bostäder och transporter. 

Fler satsningar som främjar förnybar energi istället för fossil energi 

Analysen av höständringsbudgeten och Budgetpropositionen 2021 visar att reformer som främjar fossil energi motsvarar 500 miljoner kronor och reformer som främjar förnybar energi motsvarar 18,47 miljarder kronor. 

Satsningar fossil energi 2021

  • Ovillkorlig: 500 miljoner som omfattar extra stöd till vägunderhåll.
  • Villkorat: 0

Satsningar som främjar förnybar energi 2021

  • Ovillkorlig: 1,43 miljarder kronor, till exempel satsningar på solenergi, energilagring och energieffektivisering.
  • Villkorat: 17,04 miljarder kronor, till exempel satsningar på tåg, biogas och gröna kreditgarantier som motsvarar 10 miljarder kronor. Rent villkorat enligt Energy Policy Tracker är utgifter i sektorer som stödjer övergången från fossila bränslen, men är ospecificerade över genomförandet av lämpliga miljöskydd.

69 procent av de energirelaterade satsningar som hittills gjorts främjar förnybart

Sammantaget har Sverige sedan pandemin utbröt beslutat om insatser på 10,6 miljarder kronor som främjar fossil energi och 23,82 miljarder på insatser som främjar förnybart, de sistnämnda omfattar de gröna kreditgarantierna på 10 miljarder kronor. Det betyder att omkring 69 procent av de energirelaterade satsningar som hittills gjorts främjar förnybart. 

Utöver satsningarna ovan har riksdagen antagit följande lagstiftning som fortfarande väntar på godkännande från EU-kommissionen: 

  • Fossilt ovillkorligt: ​​3,15 miljarder kronor för ett kapitaltillskott i Swedavia.

Kategorierna som anges ovan är enligt metodiken som används i Energy Policy Tracker.