Bonas hållbara investering i solceller visar gott resultat

Bild: Pexels

Bonas hållbara investering, med 1 515 kvadratmeter yta solcellspaneler på produktionsanläggningen i Malmö, visar efter ett halvår i drift på ett gott resultat.

Bona har som hållbarhetsmål att inte växa på bekostnad av miljö. Därför arbetar företaget kontinuerligt med hållbara investeringar och mål för att minska användning av ändliga resurser.

 

Som ett led i hållbarhetsarbetet har Bona Sweden investerat i 921 stycken solcellspaneler till en sammanlagd yta av 1 515 kvadratmeter och installerad effekt på 276 kW. Det producerar solenergi med cirka 1 000 timmar per år med 276 MWh förnybar el som motsvarar cirka 12 till 13 procent av Bona Swedens behov av el. Solcellspanelerna installerades av MeraSol föregående år och sattes i drift i december 2019.

 

Utöver att investering i solceller är bra för miljön och klimatet är det också ett sätt att göra sig mindre beroende av vad som händer på elmarknaden med förändrade elpriser, nätavgifter och skatter men också utifrån hot om framtida effektbrist i Skåne vid energiintensiva toppar.

Arbete för en hållbar utveckling

Bona har under flera år gjort stora hållbara investeringar, bland annat i det nya distributionscenter i Limburg, Tyskland, som invigdes år 2017, där man idag är helt självförsörjande av elproduktion via solpaneler. En annan viktig investering för företaget var beslutet att under 2018 ställa om företagets vägburna transporter mellan Malmö och Limburg till tåg, vilket har minskat företagets klimatavtryck för transporter drastiskt.