Norsk uppfinning räddar snötyngda tak med solpaneler

Bild: WeightWatcher
Bild: WeightWatcher

Tung snö kan vara en fara för svaga takkonstruktioner, men med ny teknik kan snö på tak smältas bort med hjälp av solpaneler. Den norska uppfinningen WeightWatcher övervakar snötyngden på solpanelerna - blir det för tungt värms panelerna upp och smälter snön. Solceller på taket utvinner alltså inte bara energi, utan kan även hjälpa till med snöröjning för ökad säkerhet.

På grund av klimatförändringarna spås i framtiden en ökning av tunga snöfall under korta perioder snarare än stabila snöfall över tid. Detta kommer att öka behovet av att skydda tak som inte tål tung belastning. I Norge har WeightWatcher använts sedan 2017 och nu kommer uppfinningen till Sverige.

WeightWatcher mäter snöbelastningen på solpanelerna. Den inbyggda snöviktsmonitorn utlöser ett larm när belastningen överskrider den definierade gränsen, och energi kopplas till solpanelerna för att smälta snön. Vatten från den smälta snön rinner ner från taket.

Funktionen bidrar till att solpaneler som har blivit snöfria kan börja producera solenergi igen och då kompensera för den energi som använts för snösmältningen. Dessutom sparas kostnaden för snöröjning. De risker det innebär att klättra på tak försvinner då inget manuellt arbete krävs.

WeightWatcher gör det också möjligt att installera solpaneler på äldre, svagare tak. Kommersiella byggnader byggda före 1970 har ofta takkonstruktioner som inte tål snöfall på över 150 kg per kvadratmeter. Kraftig snöbelastning i kombination med befintliga solpanelinstallationer kan försvaga tak och leda till potentiell kollaps. WeightWatcher blir en försäkring mot detta då den både kontrollerar belastning från snö och ser till att smälta bort den innan den blir för tung.

I Sverige distribueras och säljs WeightWatcher av Swede Energy som har erbjudit energieffektiva lösningar till företag, industrier och bostadsrättsföreningar i snart trettio år. Företaget är ett av de största i Sverige gällande utvinning av solenergi och intresset är stort. Bara det senaste året har förfrågningarna dubblerats.

Rickard Lantz är försäljningschef på Swede Energy. Han tror att intresset kommer att bli stort för WeightWatcher på den svenska marknaden:

”WeightWatcher innebär att tak som vi tidigare skulle ha avrått kunder från att installera solpaneler på nu kan användas för att utvinna solenergi. Dessutom ser vi en möjlighet för våra kunder att spara stora summor på snöröjning.”