Bläckstråleutskrift av titanoxid för effektiva perovskitsolceller

Metoden för bläckstråleutskrift av titanoxid och perovskitsolcellernas struktur. Illustration: Kanazawa University

Perovskitsollceller förbättras ständigt för att uppfylla sin kommersiella potential och japanska forskare rapporterar att de tagit fram en ny och enkel metod för bläckstråleutskrift av titanoxid, som kan leda till perovskitsolceller med högre verkningsgrad.

Perovskitsolceller består av ett antal lager med olika roller. Det lager som möjliggör transport av elektroner till elektroderna består ofta av titanoxid och det är därför avgörande för solcellernas verkningsgrad att man kan skapa ett komplett lager av titanoxid, som har rätt tjocklek och är uniformt och fritt från defekter.

En grupp ledd av forskare från Kanazawa University i Japan presenterar nu en enkel och billig metod som med hjälp av bläckstråletekniken OEI (Oblique Electrostatic Inkjet) kan åstadkomma ett kompakt lager av titanoxid utan att den, som många andra metoder, kräver vakuum.

- Solceller som gjordes med vår metod hade en verkningsgrad på upp till 13,19 procent, vilket givet de andra fördelarna med vår metod är väldigt lovande för uppskalning och kommersialisering, säger Md. Shahiduzzaman från Kanazawa University.