Blyfritt perovskitmaterial till solceller

Tunnfilmssolcell med det nya perovskitmaterialet. Illustration: KAIST

Forskare presenterar ett perovskitmaterial som skulle kunna övervinna begränsningarna hos tidigare perovskitmaterial och möjliggöra blyfria tunnfilmssolceller med hög verkningsgrad.

Perovskitsolceller har en maximal verkningsgrad på 22 procent, vilket är jämförbart med verkningsgraden hos en bra kiselsolcell, men de kostar, tack vare att de till skillnad från kiselsolceller kan tillverkas vid låga temperaturer, betydligt mindre.

Däremot försämras prestandan hos konventionella perovskitmaterial med tiden och de är på grund av att de innehåller bly inte speciellt miljövänliga.

Därför har en grupp sydkoreanska forskare under ledning av professor Hyungjun Kim och professor Min Seok Jang vid KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) analyserat ett tidigare upptäckt perovskitmaterial, som bara består av inorganiska ämnen, för att undersöka om det kan användas i tunnfilmssolceller.  Deras forskning tyder på att det nya perovskitmaterialet, med formeln Cs2Au2I6, inte bara har lika hög verkningsgrad som konventionella perovskitmaterial utan även är mer stabilt och mer miljövänligt, eftersom det är fritt från bly.

- Perovskitmaterial har hög verkningsgrad, men för att de ska kunna ersätta konventionella solceller måste problemen med deras stabilitet och giftighet lösas först, säger forskarna, som nu planerar att testa sitt perovskitmaterial i verkliga solceller.