Vattenfall satsar på sol i Nederländerna

Vattenfalls Nuon har planer på att bygga sex stora solkraftparker invid befintliga vindkraftparker och kraftverk i Nederländerna.

Det ska vara den första gången som energislag likt vindkraft och solenergi kombineras, skriver Vattenfall.

– Vi låter kunderna investera i de nya solkraftparkerna eftersom det ger en positiv prägel på hela projektet och ökar kundnöjdheten, säger Noortje Bakker, Customer Journey Marketer, som förklarar hur samarbetet mellan kunder och Nuon kan stimulera produktionen av hållbar energi:

– Vi kan uppfylla flera av kundernas behov genom "gräsrotsfinansiering", så kallad crowdfunding. Kunder vill kunna använda sina pengar smart, och de vill ha billigare energi. Att placera kapital i solkraftparker ger kunderna möjlighet till en lockande avkastning på sin investering.

– För andra är det viktigt att bidra till att öka andelen hållbar energi och hjälpa till att förverkliga en ny solkraftpark. Genom att erbjuda Nuon-kunder en bra avkastning och stimulera produktionen av hållbar energi kan vi också förstärka kundlojaliteten.

Totalt ska sex solkraftparker kombineras med tre vindkraftparker och tre kraftverk. Kapaciteten för de totalt 250 000 solpanelerna beräknas till 70 megawatt, tillräckligt för att försörja 10 000 hushåll med elektricitet.