Nytt blyfritt material banar väg för perovskitsolceller

Amerikanska forskare har utvecklat en ny typ av material för perovskitsolceller som inte innehåller bly. Foto: Purdue University

En ny typ av material för perovskitsolceller eliminerar behovet av att använda bly och undanröjer därmed ett av de stora hindren för denna nästa generations solcellsteknik.

Solceller baserade på perovskitmaterial är billigare och har högre verkningsgrad än dagens kiselbaserade solceller, men ett av de stora problemen med att använda dessa material kommersiellt är att de innehåller vattenlösligt bly.

Nu har en grupp forskare och ingenjörer under ledning av Letian Dou vid Purdue University i USA utvecklat ett material som kombinerar organiska och oorganiska material för att bilda en hybridstruktur som inte använder bly och som dessutom är mer stabil.

- Med vår nya teknik kan vi göra hybridperovskitmaterialen mer stabila i sig själva. Genom att ersätta det giftiga blyet är dessa nya material bättre för miljön och kan även användas på ett säkert sätt till biolektriska sensorer på kroppen, säger Yao Gao, som är en av forskarna i Letian Dous grupp.