Utskrivbara solceller närmar sig

Perovskitsolcell tillverkad vid låg temperatur. Foto: Kevin Soobrian/University of Toronto Engineering

Ny forskning avlägsnar ett avgörande hinder för storskalig tillverkning av utskrivbara perovskitsolceller.

En innovation vid University of Toronto Engineering i Kanada skulle kunna göra det lika enkelt och billigt att skriva ut solceller som att trycka en dagstidning.

- Perovskitsolceller kan göra det möjligt för oss att använda tekniker som redan är etablerade inom tryckeriindustrin för att producera solceller till mycket låg kostnad, säger professor Ted Sargent vid University of Toronto Engineering.

Till skillnad från kiselsolceller förlitar sig perovskitsolceller på råmaterial som kan blandas ut i en vätska för att bilda ett slags solcellsbläck, vilket sedan kan skrivas ut på glas, plast eller andra material med hjälp av en enkel bläckstråleprocess.

Fram tills nu har det emellertid funnits en hake. För att solcellerna ska kunna generera elektricitet måste de elektroner som exciteras av solljuset plockas ut. Detta sker i ett speciellt så kallat elektronselektivt lager och svårigheten att tillverka ett bra lager av det här slaget har varit en av de huvudsakliga utmaningar som håller tillbaka utvecklingen av perovskitsolceller.

- De bästa materialen för att göra elektronselektiva lager börjar som pulver och måste värmas vid höga temperaturer på över 500 grader Celsius, förklarar Hairen Tan vid University of Toronto Engineering.

Hairen Tan.
Hairen Tan. Foto: Kevin Soobrian/University of Toronto Engineering

Hairen Tan och hans kollegor har nu tagit fram en ny kemisk reaktion som låter dem odla ett elektronselektivt lager av nanopartiklar i en lösning. Även om de fortfarande måste tillföra värme håller sig temperaturen under 150 grader Celsius, vilket till exempel är lägre än smältpunkten för plast.

Verkningsgraden hos solceller tillverkade med den nya metoden rapporteras vara 20,1 procent, vilket enligt Hairen Tan bara är marginellt sämre än verkningsgraden hos perovskitsolceller tillverkade på det gamla sättet.