"Elbilen renare än dieselbil även med kolel"

Vrije Universiteit Brussel i Belgien har kommit fram till att en elbil i till exempel Polen, där elen till stor del produceras med kol som bränsle, kommer att producera en fjärdedel mindre utsläpp än en dieselbil under hela sin livstid. Foto: Creatice Common, CC, kredit: Webandi

En belgisk rapport visar att elbilarna också med koltillverkad el producerar bara hälften så mycket utsläpp som dieselbilar.

Även om man räknar ihop tillverkningen av en elbil, batteritillverkningen och den totala elförbrukningen kommer en elbil att producera betydligt mindre växthusgaser under sin livstid än en dieseldriven bil. Det här gäller även om elen skulle produceras med kol.

Det här visar en undersökning som presenterats av VUB, Vrije Universiteit Brussel i Belgien. En elbil i till exempel Polen, där elen till stor del produceras med kol som bränsle, kommer att producera en fjärdedel mindre utsläpp än en dieselbil under hela sin livstid.

– I snitt kommer elbilarna att halvera koldioxidutsläppen jämfört med dieselbilarna, säger Yoann Le Petit, talesman för tankesmedjan T&E som beställt undersökningen. Det här är helt andra siffror än i tidigare jämförelser som finansierats av bränsleindustrin.

Än så länge står elbilarna för bara drygt 2 procent av nybilsförsäljningen i Europa. Inom EU-administrationen har det redan väckts tvivel om att det skulle finnas tillgång till så mycket litium att Europa kan nå upp till en elbilsandel på 5–10 procent. Kapaciteten att utvidga batterifabrikerna har också ifrågasatts.

Enligt VUB:s rapport krävs det visserligen stora insatser för att de väsentliga metallerna litium, kobolt, nickel och grafit ska kunna styras till batteritillverkningen, men det behöver inte ställa till problem för en övergång till elbilar. När batteriteknologin utvecklas och andelen återanvända material ökar kan utsläppen från produktionen dessutom sänkas med upp till 65 procent.

Källa: VUB