Tyska RWE använder den varma sommaren som argument för kolet

Kolkraftverk i Polen. Foto: Creative Commons, kredit: StevePb

Den varma sommaren har gjort att energiproduktionen gått ner och elpriserna har skjutit i höjden. De enda kraftverken som fungerat problemfritt är kolkraftverken, skriver Aktuell hållbarhet.

Under den varma sommaren har höga vattentemperaturer gjort att hav och floder inte klarat av att kyla ner kärnkraftverkens reaktorer. Detta har lett till att flera europeiska kärnkraftverk har fått dra ner på produktionen eller helt stänga ner reaktorerna. På många platser har det varit vindstilla, något som gjort att vindkraftverken producerat mindre el.

Till och med solkraftverken har haft lägre produktion. Solpanelerna funderar bäst när det är strax över 20 grader och när temperaturen närmar sig 40, som den gjort på flera håll i Europa, tappar de i verkningsgrad. Det kraftslag som haft den mest stabila produktionen under sommaren är brunkol. Det tyska energiföretaget RWE har bland annat exporterat el till Frankrike och i sin marknadsföring använder man nu värmen som argument för att kolkraften ska vara kvar. Det rapporterar Sveriges Radio.