Oväntad ökning av CFC-gaser som förstör ozonskiktet

Den här prognosen släppte Nasa 2015 om en förväntad återhämtning av hålet i ozonskiktet för kommande decennier. Forskarna tror på motsatsen: efter år 2013 har 13 000 ton CFC-11 kommit ut i atmosfären och detta mysterieutsläpp har lett till att ozonhålet over Antarktis sluts långsammare. Foto: Nasa

Ett team av förbryllade klimatforskare har upptäckt att CFC-gaser som förstör ozonskiktet kommer ut i atmosfären i mycket större mängder än man hittills har trott. Nu pågår ett detektivarbete för att ta reda på varifrån utsläppen kommer, skriver Svenska Yle.

Efter att de förbjöds i Montrealavtalet år 1987 har mängden CFC-gaser (klorfluorkarboner) minskat stadigt. Sedan år 2013 har ändå minskningen av det vanligaste CFC-ämnet, CFC-11, bromsats ner med hälften.

Forskare har konstaterat att det helt enkelt måste finnas en okänd utsläppskälla någonstans, och nu pågår detektivarbetet för att ta reda på var den finns.

Hittills har man kommit fram till att utsläppen kommer från ett ställe som ligger någonstans i Kina, Mongoliet, eller på den koreanska halvön.

I Montrealavtalet ingår en skyldighet för alla länder att rapportera sina utsläpp. Efter år 2006 har länderna meddelat att mängden CFC-11-utsläpp är noll.

Forskarna påvisar motsatsen: efter år 2013 har 13 000 ton CFC-11 kommit ut i atmosfären.

CFC-11 har använts för att tillverka olika skum och fläckborttagningsmedel och i kylapparater.

Det mest sannolika är att utsläppen är en biprodukt av någon kemisk process. Inom industrin borde man ändå vara medveten om sina utsläpp och förhindra dem.

Det är också möjligt att någon tillverkar någon helt förbjuden produkt. Innan CFC-gaserna bannlystes hade de hunnit ge upphov till ett växande ozonhål ovanför Antarktis.

I det stora hela minskar världens CFC-utsläpp, men mysterieutsläppet har lett till att ozonhålet over Antarktis sluts långsammare.Ozonhålet orsakade hudproblem, som hudcancer, hos människor och djur i området.

Att förbjuda ämnen som förvärrar läget med ozonhålet har setts som ett av de viktigaste målen för att rädda klimatet.

Forskningsresultatet har publicerats i den vetenskapliga publikationen Nature.

Källa: AP, AFP