Solceller omvandlar koldioxid till metangas

Foto: CC0 Creative Commons

Forskare tittar just nu på hur solceller ska kunna användas för att omvandla växthusgaser såsom koldioxid från bensinutsläpp till bränsle, skriver SVT vetenskap.

I en studie som publicerats i Nature communications skriver forskare hur de har lyckats omvandla koldioxid till metangas med hjälp av  solceller, metangaser blir därför full av solenergi.

Forskarna hoppas nu på att deras metod ska kunna användas för att omvandla de skadliga växthusgaserna till hållbara bränslen som gör mindre skada på miljön.

– Genom att använda vår metod i anslutning till stora industriella anläggningar kan man fånga upp koldioxiden som industrierna släpper ut och göra ett hållbart bränsle av den, säger Hyunjoon Song, professor i nanokemi vid koreanska institutet för vetenskap och teknologi, och en av forskarna bakom studien.