RES och Alight tecknar avtal för gemensam utveckling solenergiprojekt

Foto: Piqsels

RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, meddelade idag ett nytt samarbete med Alight, en ledande leverantör av sol-PPA, för att utveckla och leverera nya solenergiprojekt i Sverige. Tillsammans ämnar RES och Alight att påskynda energiomställningen genom flertalet solenergiprojekt i mellersta och södra delarna av Sverige.

Genom att dela sin kunskap och erfarenhet ska RES och Alight förbättra utvecklingsprocessen för solenergiprojekt i Sverige. RES har långt erfarenhet av att utveckla, bygga och drifta förnybara projekt i Norden såväl som globalt. RES, som har utvecklat över 2,5 GW solenergi globalt, inleder nu ett samarbete med Alight, som har stor expertis inom solenergiprojekt i solparker som fastigheter, för att utöka utvecklingen i Norden.

Målet med samarbetet är att utveckla totalt 200-300 MW i storskaliga solenergiprojekt inom de kommande åren.

“Genom att slå oss samman med RES, förstärker vi våra framtida projekt med en högt kvalificerad partner som kan stödja oss med platsutveckling i Sverige. På så sätt kan vi utveckla och bygga ut mer ren energi i högre takt, vilket är avgörande för att förstärka energiomställningen och för att nå Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader celsius.”, berättar Harald Överholm, VD - Alight 

“Partnerskap som detta är viktiga för framtiden och ser till att vi får en effektiv och varaktig övergång till förnybar energi. Med vår kollektiva kunskap och kompetens, och genom samverkan, kan vi möjliggöra en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi.”, Säger Matilda Afzelius, VD - RES

“Genom att utveckla fler solenergiprojekt på den svenska marknaden bidrar vi till marknadens tillväxt såväl som en större mångfald bland förnybara energikällor. I takt med att efterfrågan på grön energi växer behöver vi säkra en mix av kompletterande energikällor som kan möta den efterfrågan. Det här samarbetet är ett positivt och viktigt steg i rätt riktning.” säger Johan Roger, Projektledare