Absolicon förbereder pilotanläggning för solvärme vid ADMs fabrik i Tyskland

Foto: Absolicon

Absolicon förbereder en pilotanläggning för solvärme vid livsmedelsjätten ADMs fabrik i Tyskland. Solvärmen från installationen ska visa hur Absolicons solfångare bidrar till företagets långsiktiga hållbarhetsmål och minskade bränslekostnader. Pilotinstallationen är ett 660 m2 solvärmefält beläget i Eppelheim, Tyskland, och solvärmen säljs till ADM via ett värmeköpsavtal.

Absolicon och ADM International SÀRL (ADM) har tecknat avtal om att inleda förberedelser för ett första solfångarfält vid ADM WILD Europe GmbH & Co KGs anläggning i Eppelheim, Tyskland. Absolicon tillhandahåller sin patenterade solfångare Absolicon T160 tillsammans med en solcentral för integration, till ett sammanlagt värde av cirka 2 MSEK. Solvärmen från anläggningen säljs sedan via ett solvärmeavtal till ADM, som nu ska slutförhandlas.

Anläggningen i Eppelheim är central för ADM i Europa och producerar produkter för kända varumärken. Den patenterade och certifierade solfångaren Absolicon T160 har en driftstemperatur på upp till 160 °C värme och 8 bar ånga, vilket passar perfekt till energibehovet vid den dryckesframställning och livsmedelsbearbetning som hanteras i anläggningen.

ADM hanterar ett brett spektrum av livsmedelsprocesser och att tillämpa solvärme för dessa ger företaget möjlighet till ett konstant energipris, vilket möjliggör långsiktiga minskningar i bränslekostnader och koldioxidutsläpp.  

ADM identifierade tidigt fördelarna med solvärme. Företaget har undersökt olika tekniker inom industriell solvärme, vilket resulterade i valet av Absolicons koncentrerande solfångare. Genom att tillämpa Absolicons solvärmelösningar kan ADM gradvis ersätta delar av sin naturgasförbrukning med hållbar solenergi.

Efter pilotinstallationen planerar ADM och Absolicon för en 8 000 m2 stor installation i Tyskland som ett andra steg.

Joakim Byström, VD Absolicon: "Absolicons strategi att förändra världens värmeförsörjning och införa industriell solvärme på en global marknad, är att samarbeta med multinationella företag med högt satta klimatambitioner och en långsiktig syn på lönsamhet.  Vi är imponerade av ADMs åtaganden för att minska både sina bränslekostnader och koldioxidutsläpp, och detta gör dem till en idealisk partner för demonstrera framtidens energiförsörjning inom livsmedelsbearbetning."

Piloter med multinationella ska påskynda övergången till solvärme inom industrin

Avtalet med ADM är en följd av det strategiska beslut Absolicon anserade i början av 2021 att färdigställa fem standardiserade pilotanläggningar om 660 m2 avsedda för fem olika multinationella bolag för att påskynda omställningen till industriell solvärme.

I juli slöt Absolicon avtal med bryggerikoncernen Carlberg Group, gällande en pilot vid Carlsbergs anläggning i Grekland. En andra pilotinstallation planeras ihop med den indiska koncernen TATA sedan finansiering blev klar i november 2021. Den planerade installationen hos ADM blir den tredje piloten att levereras inom denna satsning.

För piloterna erbjuder Absolicon ett standardavtal för värmeköp som innebär att solfångarna finansieras av en tredje part. Kunden tillhandahåller i detta fall mark i anslutning till fabriken och köper värmen som produceras i fältet.  

Solfångarna för pilotinstallationerna levereras från Sverige, men i flera fall planeras redan i denna fas en uppskalning av solfångarfälten som skulle innebära underlag för en lokal produktionslina.

Utöver värmeköps-piloterna för multinationella företag genomför Absolicon solvärmeinstallationer för forskning om avsaltning av havsvatten i Saudiarabien och för torkning av te i Kenya. Dessutom pågår solvärmeinstallationer tillsammans med produktionsline-partners i Kenya respektive Sydafrika för energibolaget Iberafrica och bryggerijätten AB InBev.

Absolicon har under hösten driftsatt sin drygt 1000 m2 stora solvärmeanläggning för fjärrvärme i Härnösand, Sverige, samt installationen för svenska paviljongen på pågående världsutställning i Dubai.