Nomineringsperioden för Solenergipriset 2022 är öppen

En jury bedömer nominerade bidrag utifrån olika kriterier såsom till exempel innovation, ekonomi, estetik, systemsyn och hållbarhet. Foto: Svensk solenergi

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

Nominera till Solenergipriset senast den 31 december HÄR!

Källa: Svensk solenergi