Stor efterfrågan på solcellslösningar till följd av det höga elpriset

Foto: Piqsels

Solcellsplattformen Otovo upplevde en ökning med 427% vad gäller potentiella kunder under de tre sista månaderna (september till november) jämfört med samma period förra året.

Efter rekordnoteringarna faller nu elpriset och nedgången kan fortsätta närmaste tiden om de mildare väderprognoserna slår in - men risken för nya pristoppar är hög enligt analytikerna. Till följd av den drastiska ökningen av elpriserna och risken för fortsatt ökade elpriser har Otovo sett en rusning bland svenska hushåll som begärt in offerter på solcellslösningar under de senaste tre månaderna.

- Elpriset ligger nu på 176 öre per kilowattimme i södra halvan av Sverige, jämfört med 31,58 öre i december 2020, vilket är nästan sex gånger så högt. Sommaren 2021 var en av de bästa somrarna på länge med 20 procent mer sol än genomsnittet de senaste fem åren. Vi kan se att mycket sol och höga elpriser gör solcellssystem värdefullare än någonsin, säger Andreas Thorsheim, vd och grundare på Otovo

Sverige ser en fortsatt ökning på marknaden och med fler soliga dagar och ett högt elpris så har solpaneler aldrig varit mer lönsamma - Otovos siffror visar på att många solcellsägare inte betalat en elräkning sedan i mars.

- Sverige är en stor tillväxtmarknad för Otovo och den ökning som vi nu ser på marknaden är givetvis väldigt kul att se. Starkt intresse för solceller visar på att förnybar energi är något som hushållen kikar mer och mer på och att Sverige går mot utvecklingen att bli ett samhälle som kommer att ha en ökad drift utifrån förnybar energi, det är oerhört kul att få vara en del av den utvecklingen.