Midsummer tillförs 130 miljoner i nytt kapital genom optionslösen

Foto: Anakin T/Unsplash

Midsummers optionslösen avslutades den 30 november. Resultatet av teckningen blev att cirka 61 procent av alla teckningsoptioner utnyttjades för lösen till aktier till en kurs av 15,20 kronor vilket betyder att Midsummer tillförs cirka 130 miljoner i nytt kapital före emissionskostnader.

Många mindre investerare valde att nyttja sina teckningsoptioner liksom ett flertal större privata aktieägare, institutionella ägare samt företagets ledningsgrupp och andra medarbetare.

- Vi ser med stor tillförsikt fram emot den expansion på både marknads- och produktionssidan som detta kapital möjliggör. Vi är på god väg att bli Europas största tunnfilmsproducent och dessa medel möjliggör för oss att sprida världens mest koldioxideffektiva elproduktion till fler medvetna konsumenter, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Sven Lindström offentliggjorde nyligen sin vision om ett antal s k megafabriker i Sverige för tillverkning av solpaneler, se öppet brev här.