Midsummer levererar solpaneler till havsbaserat solenergiprojekt i Nederländerna

Foto: Midsummer

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har sålt sina ultralätta tunnfilmssolpaneler till ett holländskt statsfinansierat projekt för utvinning av solenergi från paneler på flytande flottar till havs kallat Solar@Sea II.

Den holländska organisationen för tillämpad vetenskaplig forskning (TNO) är koordinator för detta solenergiprojekt offshore, finansierat av den holländska regeringen. Målet med projektet är att utveckla ett flytande solenergikoncept till havs baserat på lätta flexibla flottar och solpaneler. Projektets huvudsakliga inriktning är installationen av ett 20 kWp pilotsystem på insjön Oostvoornse Meer nära Rotterdam.

- Detta är ett mycket intressant och lovande projekt som kan bana väg för större projekt framgent. Havsbaserad solenergi är ännu i sin linda men har fördelar av typen noll skuggning och noll påverkan på boendemiljöer – och viktiga i områden där det finns begränsat med landyta att använda. Våra ultralätta solpaneler är förstås idealiska för denna typ av applikation då flottarnas vikt kan minimeras, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

18 MAGNUM-paneler på varje flotte

Midsummer har levererat sina tunna, ultralätta och flexibla solpaneler modell BOLD-144 (MAGNUM) för projektet. Varje MAGNUM-panel består av 144 solceller och mäter 4x1 m, samt ger upp till 485W per panel. 18 MAGNUM-paneler har installerats på de flytande PV-flottar som nu påbörjar testerna i Holland.

Väl installerade på flottarna kopplas PV-modulerna delvis i serie och delvis parallellt, och ansluts sedan till en strängväxelriktare på land. På land finns en hytt, i vilken TNO har installerat all nödvändig utrustning för insamling av övervakningsdata om flottens prestanda. Data samlas in om bestrålning, temperaturer (på land, över och under vatten, PV-moduler), vindhastighet och vågor.

Utvärdering av storskaliga flytande solenergiparker

Det långsiktiga målet är att utvärdera potentialen för storskaliga flytande solenergiparker till havs för att förse Nederländerna med hållbar och förnybar ren solenergi, med hjälp av flytande strukturer som rör sig optimalt med vågorna, kan motstå naturens krafter och uppnå en hög effekt.