NP Nilsson satsar på egenproducerad el

NP Nilsson installerar solceller på sin fastighet i Ängelholm. Foto: NP Nilsson

Som ett steg i ett aktivt hållbarhetsarbete satsar nu NP Nilsson vidare på egenproducerad sol-el. Under hösten har leverantören Gruppsol installerat en solenergianläggning på NP Nilssons butik i Ängelholm. Fler anläggningar ligger under planering.

Den färdiga anläggningen kommer att ha en effekt på 172 000 W och med en beräknad produktion som uppgår till 140 MWh per år. Det motsvarar mer än 30 % av fastighetens totala elförbrukning.

Sedan tidigare har NP Nilsson investerat i en anläggning på företagets produktionsanläggning i Förslöv med en kapacitet på 65 MWh per år och fler anläggningar är under planering. Bland annat projekteras nu en ny stor bygghandel i Halmstad där en stor del av energibehovet kommer att täckas med egen sol-el.

Johan Nidelius och Henrik Olandersson inspekterar den nya solenergianläggningen i Ängelholm. Bild: NP Nillson

- Detta ska ses som en del av ett flertal åtgärder för att stärka NP Nilssons position som ett hållbart företag. Utöver installationen av solceller ersätts belysning med LED lampor och laddplatser för bilar har installerats vid våra butiker. All el vi köper är dessutom så kallad grön el, säger Henrik Olandersson, hållbarhetschef på NP Nilsson.

Att satsa på solenergi känns bra då nyttjande av förnyelsebar elenergi bidrar till att vi kan uppnå våra hållbarhetsmål. Vi är även måna om att de satsningar vi gör ska vara långsiktigt hållbara, fortsätter Henrik.

- Vi är väldigt nöjda med den här lösningen vi har valt att lägga panelerna i öst-väst läge för att täcka vår egen förbrukning under öppettider i så stor utsträckning som möjligt. Solceller är ett miljövänligt komplement, i form av ren och grön el som "tillverkas" på plats. De producerar också som mest el under sommaren, samma period som våra butiker förbrukar som mest eftersom byggnaderna dimensioneras för att kylas. Det är en perfekt kombination, säger Johan Nidelius, utvecklingschef på NP Nilsson.