Ledningsnätet i solcellsparken Svedberga omfattas inte av kravet på nätkoncession

Foto: Andreas Gücklhorn/Unsplash

Ledningsnätet i den planerade solcellsparken PV Svedberga i Helsingborgs kommun omfattas inte av kravet på nätkoncession. Det slog Energimarknadsinspektionen (Ei) fast i ett beslut som fattades i början av november. Ledningsnätet räknas istället som ett icke koncessionspliktigt nät (IKN). Det här är det första beslut som Ei fattar gällande ledningsnät i solcellsparker.

Sedan tidigare finns beslut och praxis gällande ledningsnät i vindkraftparker. Det här är dock det första beslutet gällande ledningsnät i solcellsparker.

Ei:s bedömning i beslutet gällande solcellspark

I bedömningen har Ei bland annat tittat på om solcellspanelerna är placerade på ett sätt som gör att parken kan bedömas vara en funktionell enhet. Ei bedömer att den aktuella solcellsparken i sin helhet har en sammanhållen konstruktion och det är lätt att konstatera var gränsen mellan området och övrig mark går. För att ledningsnätet ska undantas från kravet om nätkoncession krävs att ledningsnätet är internt, väl avgränsat och inte för utbrett.

Vid en sammantagen bedömning har Ei fattat beslut om att ledningsnätet i den aktuella solcellsparken med anslutningsledningar inte kräver koncession utan omfattas av kraven i IKN-förordningen (2007:215).

Källa: Energimarknadsinspektionen