Regeringen har beslutat att ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

Bild: Vetenskap i HD/Unsplash

Regeringen har beslutat om förordningsändringar för att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar om solcellsstöd och lämna stöd till dem som uppfyller kraven

- Med regeringens extrapengar och de nya reglerna, blir det möjligt för alla som ansökte att få del av stödet, säger energiminister Anders Ygeman.

I vårändringsbudgeten avsattes medel för att möjliggöra för fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd att få ta del av stödet. De som kan komma i fråga för stöd är privatpersoner som

  • har ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020,
  • påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021
  • för övrigt uppfyller kraven i förordningen.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Det är alltså först efter detta datum som länsstyrelserna kan börja handlägga dessa ärenden.

På samma sätt som tidigare kan stöd lämnas med högst 20 procent för projekterings-, material och arbetskostnader. De som har fått ROT-avdrag för arbetskostnader för installation av en solcellsansläggning kommer att få behålla ROT-avdraget och kunna beviljas stöd för projekterings- och materialkostnader hos länsstyrelsen. Däremot är det inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik. De som har påbörjat åtgärder efter den 31 december 2020 har alltså endast möjlighet att få den skattereduktionen.

Det finns ca 9 000 ansökningar från privatpersoner som berörs av de föreslagna förordningsändringarna. Dessa privatpersoner kommer att bli kontaktade av länsstyrelsen och behöver inte ta kontakt med berörd länsstyrelse eller skicka in en ny stödansökan. De inneliggande ansökningarna kommer att hanteras i turordning på vanligt sätt.

Källa: Infrastrukturdepartementet