SunRoof - målsättningen är att gå om Tesla och bli störst i Europa

Bild: SunRoof

SunRoof samlar in 4,5 miljoner euro under finansieringsrunda - målsättningen är att gå om Tesla och bli störst på Europas solenergimarknad. Genom sin innovativa teknologi för soltak, och marknadsledande data för att logga mjukvaror, bygger SunRoof både det största och smartaste nätverket för anslutna solcellshem i världen.

● Det här är SunRoofs andra framgångsrika finansieringsrunda under de senaste sex månaderna. Sammanlagt har de tagit in 6,5 miljoner euro.

● SunRoof räknar med att de kommer att nå en värdering på 100 miljoner euro i slutet av 2021.

● SunRoof kommer att anställa över 100 personer under 2021, för att fylla personalbehovet som den organiska tillväxten medför i hela Europa.

● Med sin innovativa teknik vill SunRoof utmana Teslas dominans på solenergimarknaden.

Startup-företaget SunRoofs senaste projekt är att bygga det största och smartaste nätverket av anslutna solcellshus i världen. Solcellsföretaget har samlat in 4,5 miljoner euro i samband med det nya projektet i syfte att finansiera ambitionerna om att bli Europas största aktör på energimarknaden och inom virtuella kraftverk.

Med grundaren, vd:n och serieentreprenören Lech Kaniuk (Delivery Hero, PizzaPortal och iTaxi) i spetsen vill det svenska startup-företaget SunRoof bli den största europeiska konkurrenten till Tesla Energy. Med sin innovativa soltaksteknik, och marknadsledande programvara för dataloggning, bygger SunRoof det största och smartaste nätverket av anslutna solcellshem i världen.

 

 

SunRoof vill nyttja sitt etablerade nätverk av solcellshem för att skapa ett virtuellt kraftverk genom teknologin som förvärvades när SunRoof köpte det förnybara energisystemet Redlogger under 2020. Det virtuella kraftverket kommer att göra det möjligt för husägare att sälja överskott av energi tillbaka till nätet, till andra kunder och till företag som är intresserade av förnybar energi, vilket gör det möjligt för energileverantörer och marknadsoperatörer att distribuera den energin någon annanstans efter behov.

 

Ambitionen, tillsammans med den enorma, globala, och tekniska affärserfarenheten för SunRoofs team - som även inkluderar grundaren av Jumia Travel och HotelOnline.co, Marek Zmysłowski, tidigare Google-chefen, Rafal Plutecki och tidigare Tesla Channel Sales Manager, Robert Bruchner - innebär att solcellsföretaget är på god väg att nå målet som är att skala upp tio gånger i slutet av året. SunRoofs senaste investering beräknas förstärka tillväxten framöver. Finansieringen består totalt av en investering på 4,5 miljoner euro av Inovo Venture Partners, med stöd från SMOK Ventures - varav 2 miljoner euro gavs i form av omvandlingsbara värdepapper. Andra investerare som också deltog i den övertecknade omgången var LT Capital, EIT InnoEnergy, FD Growth Capital och KnowledgeHub.

Utöver att användas för att expandera till både nya och befintliga regioner - inklusive Sverige, Tyskland, Polen, Schweiz, Italien, Spanien och till USA via pilotprojekt - kommer finansieringen även att användas för att utveckla SunRoofs energihandels- och hanteringssystem.

"Förnybar energi är på väg att bli standard-valen globalt sett, men övergången går inte tillräckligt snabbt, varken för oss eller för planetens hälsa" säger SunRoofs vd Lech Kaniuk. ”SunRoof grundades för att göra övergången till förnybar energi inte bara enkel, men också kostnadseffektiv, utan att behöva offra funktioner eller design. Vi har redan vuxit mer än 500 procent jämfört med föregående år och kommer att använda den senaste finansieringen för att fördubbla tillväxten, samtidigt vidareutvecklar vi vår heltäckande solenergitjänst som kommer att se till att SunRoof blir Europas största energimarknadsplats och virtuella kraftverk. ”

Under 2020 växte SunRoof från 10 till 60 anställda - 50 av dessa anställda har rekryterats under de senaste sex månaderna. SunRoof strävar nu efter att fördubbla sitt team inom alla affärssektorer (exklusive installatörer) till slutet av 2021.

SunRoofs strategi för innovation 

Kärnan i SunRoofs plattform är deras 2-i-1 soltak och innovativa fasader som genererar elektricitet utan att använda traditionella solcellsmoduler. Genom att kombinera traditionella material med den senaste tekniken för att fånga energi skapar SunRoof de mest kraftfulla soltaken per kvadratmeter, var som helst i världen, och lyckas samtidigt hålla ner kostnaderna. Det här gör de samtidigt som de minskar företagets koldioxidavtryck.

Fasaderna består av monokristallina solceller som sitter fast mellan två glasplattor. Istället för att placera stillösa paneler på befintliga tak, eller försöka replikera formen och utformningen av vanliga takpannor - vilket skulle innebära att energi offras för att bibehålla den äldre estetiken - mäter SunRoofs moderna, eleganta glasplattor 1,7 kvadratmeter. Det här utökar ytorna för att fånga energi och tack vare att det finns färre anslutningar gör det att taken både blir snabbare och billigare att bygga.

Efter installation bevakar och hanterar husägare sin energiproduktion och energiförbrukning via SunRoofs energiapp. Tekniken, som kombinerar programvara, är konsumentvänlig, appbaserad och bygger på Redloggers infrastruktur. Redlogger (Data Logger för förnybar energi) är ett system och en applikation som loggar mängden grön energi som genereras och förbrukas. För närvarande rapporterar Redlogger dessa loggar till Energimyndigheten, vilket gör det möjligt för generatorer att få ersättning för det överskott som levereras till nätet.
 

Bilder: SunRoof