Hemma och Öresundskraft lanserar grönt tilläggslån

Det är nödvändigt att investera i förnybar energi och energieffektivisering av befintliga bostäder om Sverige ska nå klimatmålet om netto-noll klimatutsläpp senast 2045. Bild: Öresundskraft

Hemma och Öresundskraft lanserar ett samarbete där hushåll får möjlighet att låna till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån med ränta från 1,09 procent. Piloten riktar sig initialt till hushåll som vill installera solceller.

Samarbetet är första steget i ett initiativ för att skapa bättre ekonomiska incitament för investeringar i grön omställning av bostäder vilka står för en stor del av Sveriges energianvändning. Det är nödvändigt att investera i förnybar energi och energieffektivisering av befintliga bostäder om Sverige ska nå klimatmålet om netto-noll klimatutsläpp senast 2045.