Sverige representerades på solkongress i Abu Dhabi

Det svenska solenergiföretaget Absolicon deltog på den vetenskapliga kongressen Solar World Congress som hölls i Abu Dhabi i november, arrangerad av International Solar Energy Society och IEA Solar Heating Cooling.

Där presenterades flertalet rapporter, bland annat presenterade Absolicon Sveriges landrapport i gruppen för fjärrvärmeforskare.