Energy Storage Europe sätter fokus på energilagring

Energiförsörjningen står inför stora omställningar. Antalet fackbesökare ökar år för år på mässan Energy Storage. Foto: Energy Storage

Den 13 och 14 mars arrangeras internationella energilagringsmässan, Energy Storage Europe, i tyska Düsseldorf. För sjätte gången träffas experter från forskning, energibransch och politik för att diskutera olika energilagringslösningar. Samtidigt äger en fackkonferens rum, som organiseras av Messe Düsseldorf och forskningsorganisationen Fraunhofer institut.

Smarta elnät som ingår i mekanisk energilagring är ett av fyra fokusområden på konferensen. De övriga är elektrokemisk energilagring såsom batteriteknik, termisk energilagring samt nya, innovativa lagringskoncept.

Energiförsörjningen står inför stora omställningar. Marknadspotentialen för lagringstekniker kommer att öka med minst 300 gigawatt (effekt) fram till år 2030, enligt prognoser från bland andra konsultbolaget Boston Consulting Group.

Ett rejält kliv framåt togs nyligen av energibolaget Southern California Edison som förra hösten investerade i ett batterisystem med effekten 20 megawatt (80 megawattimmar el). Det blir därmed ett av de största lagren i världen med litium-jonbatterier.

När batterisystemet är fulladdat förväntas det kunna lagra energi för 2 500 hushåll under en dag. Det ska användas som back-up för elkunder i Kalifornien, och blev nödvändigt sedan en lagringsanläggning för naturgas stängts efter en stor läcka.

Det är många som väntar på genombrottet för lagring av energi, främst el men även värme. Mässan visar allt från de senaste kommersiella batterierna till mer avancerade varianter med aluminiumoxid, vätgas osv. Enligt många leverantörer är det just mjukvaran som optimerar lagringen som är deras avgörande konkurrensfördel.

Tysklands ”Energiewende” samt den allt expansivare satsningen på elektromobilitet fodrar nya användbara lösningar. På energilagringskonferensen möts branschfolket för att optimera dagens lösningar och kritiskt granska genomförbarheten av innovativa koncept.

- Om Tyskland ska lyckas med omvandlingen av energisystemen krävs smarta elnät som innehåller system för lagring. Energilagring blir en av nyckelkomponenterna för framtidens energiförsörjning. Men det gäller inte bara för Tyskland, det gäller även för Sverige och globalt, sade Bo Normark, vd för Power Circle till tidningen Företagsinformation inför en tidigare upplaga av Energy Storage.

Power Circle är en branschorganisation som arbetar för att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

Power Circle samlar företag från alla delar av energibranschen kring relevanta framtidsfrågor såsom elektrifiering av fordonssektorn, framtidens elnät och lagring av energi. Bland partnerföretagen finns energiföretag, tillverkare av produkter för elnät, laddningsstruktur, solenergi och energilagring samt tjänsteleverantörer och lärosäten.