EU:s budgetförslag hittills starkaste stödet för ITER

ITER:s fusionsanläggning byggs för närvarande i södra Frankrike. Bild tagen i april 2018. Foto: ITER

Enligt ITERs kommunikationschef, Laban Coblentz, uttalade fusionprojektets största partner EU nyligen sitt fulla stöd åt ITER.

Tidigare under maj fick ITER-projektet motta ett inspirationshöjande uttalande från sin främsta och största partner, Europeiska unionen. Den 2 maj presenterade Europeiska kommissionen sitt budgetförslag för åren 2021-2027 under titeln, "Flerårig finansieringsram".

Iter – International Thermonuclear Experiment Reactor – är världens största internationella samarbetsprojekt sedan Internationella rymdstationen. Sju parter deltar: Japan, USA, Sydkorea, Indien, Ryssland, Kina och EU. Av dessa står EU för 45 procent av kostnaden, och har därigenom också den största delen av industrikontrakten för anläggningen. Genom EU är även Sverige med på ett hörn.

EU gav ITER sitt entydiga stöd i början av maj, framförallt i form av ett budgetförslag med ett totalbelopp på 6,07 miljarder euro under den kommande sjuåriga budgetperioden och genom ett entydigt stöduttalande.

EU:s bidrag utgör 45,6 procent av ITER-projektets totala byggnadsbudget. Den omfattar bidrag till ITER:s tekniska system och komponenter samt finansiering av alla vetenskapliga byggnader.

EU:s uttalande är tämligen entydigt: "EU: s budget kommer att innehålla lagrum för fortsatt finansiering av ITER-projektet med målsättningen att utveckla en livskraftig källa i form av säker och miljövänlig energi för framtiden”. Tre aspekter av propositionen är särskilt påfallande:

För det första anser kommissionen att ITER utvecklas framgångsrikt. En sådan förklaring var visserligen väntad med anledning av 2017- års auktorisation från Europeiska kommissionens energidirektorat, och på grund av ministerrådets senaste uttalande från april 2018. Men för att kunna se godkännandet av hela budgeten i svartvitt, är lugnande för ITER-administrationen.

För det andra anser EU-kommissionen att ITER är en bra investering. I en bilaga visas följande citat avseende ITER:

- När det gäller att komma fram till och kunna utnyttja fusion handlar det om ett långsiktigt mål, men projektet ger redan viktiga fördelar för europeiska industrin och forskningen genom  upphandlingar och byggnadsfaser. Över 300 företag, inklusive småföretag från 20 medlemsstater och Schweiz och omkring sextio forskningsorganisationer är engagerade i kompetensutveckling på toppnivå och i tillverkning av innovativa komponenter, vilket ger dem möjlighet att utveckla spin-off-produkter inom andra sektorer, däribland energi, medikamenter, luftfart och högteknologi.

ITER-programmet bidrar inte bara till att uppnå en motståndskraftig energifusion med en framåtblickande klimatmål. Det främjar också skapandet av nya arbetstillfällen och tillväxt genom att erbjuda europeiska högteknologiföretag och även småföretag ett värdefullt tillfälle att forska och utveckla produkter utanför ITER:s verksamhet.

För det tredje anser kommissionen att ITER:s program passar bra ihop med EU: s övergripande forskning och innovation. ITER-projektet ligger under samma budgetkategori som EU: s flaggskeppsprogram "Horizon Europe", som är inriktat på tre pelare: öppen vetenskap, globala utmaningar och industriell konkurrenskraft och öppen innovation. Trots att ITER utgör en separat budgetpost beskriver förslaget i vilken grad ITER kompletterar och följer synergistiskt samma mål.

Nu när kommissionen har föreslagit den fleråriga finansieringsramen för 2021-2027 kommer Europeiska rådet och Europaparlamentet att ha gott om tid för meningsutbyte. Tidslinjen för dessa diskussioner kan variera. Det finns ingen klar slutdatum för budgetbeslutet.

Eftersom Europa är både ITER:s värd och dess största partner och bidrar med 45 procent av projektets finansiering, utgör kommissionens budgetförslag det hittills starkaste godkännandet av ITER.

Källa:ITER