UMIA och Bostaden i Umeå satsar på hållbar energi med solceller och batterilager

Foto: Rexel

För närvarande används energilager för att stödja elnätet vid obalanser, vilket ger god avkastning för villaägare, fastighetsägare och industrier. Detta gynnar både samhället och elnätet genom att bidra till en mer stabil elförsörjning.

"Vi på Rexel har länge arbetat med energiteknik såsom solceller och energilager. Denna installation är ett utmärkt exempel på hur företag nu inser att energieffektivisering kan vara lönsam både för kunden och för miljön," säger Anthony Sorsa, Försäljningschef för Energilager på Rexel Sverige.

Ett företag som investerat i batterier är Bostaden i Umeå, där UMIA utför installationen. Energilagret ska initialt användas för stödtjänster, men senare för att öka andelen egenanvänd solel. På Verkstadsgatan i Umeå har Rexel levererat ett projekt med 150 kW effekt och 150 kWh energilagring. Nu installeras över 800 solceller som ska producera upp till 290 000 kWh per år. Installationen inkluderar växelriktare från Huawei, solceller från Trina Solar och batterier från norska Pixii.

"Den här typen av projekt kräver hög teknisk kompetens, och det har varit mycket tryggt att ha Rexels experter till hjälp," säger Joakim Danielsson på Umia.

Framöver kommer detta även att möjliggöra toppbelastningskapning när effektavgifter förväntas öka, öka andelen egenanvänd solel och minska klimatpåverkan genom att minska behovet av att köpa "oren el".