Så kan solenergi samsas med andra markanvändningar

Mattias Führer, Agri-PV, i företagets monter som visade hur odlingsbar mark och solpaneler kan samspela. Foto: Simon Matthis

Till skillnad från vindkraft, som tar stora markytor i anspråk, har solpaneler hittills mest använts på redan bebyggda ytor, som tak. Men stora solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare, vilket kan bidra till att det även där uppstår konflikter kring markanvändning.

Det får inte bli så att bevarandet av naturen ställer sig i världen för kampen mot klimatförändringarna, betonades bland annat på en av Intersolars presskonferenser.

En lösning kan vara så kallad agrifotovoltaik (jordbruksfotovoltaik), där jordbruk och solenergiproduktion samsas om åkermarken.

Ett modulleverantör som specialiserat sig på sådana tillämpningar heter just Agri-PV. Mattias Führer, Agri-PV, berättade att de för två år sedan levererade en solcellsanläggning till sin först ekolantbrukare på gränsen mellan Österrike och Schweiz.

– Han är så nöjd att han utökat med 7 hektar, sade Mattias.

Solpanelerna är halvtransparenta så att solljus kan tränga ned till odlingar. Det ska vara särskilt lämpligt för odling av jordgubbar, som inte blir bra av för mycket solljus, menar Mattias Führer.

Mattias, som själv kommer från Österrike, menar att det är lättare i Tyskland att få tillstånd att bygga sådana kombinerade solcells- och jordbruksytor.

– I Tyskland är inställningen öppen för allt som har med förnybar energi att göra.