Minsta mikroinverteraren i världen på Intersolar 2024

Wenjie Mao, junior marketing manager, t.v., med kollega. Foto: Simon Matthis
Modell av en villa med solpaneler på taket i Solarnatives monter. Foto: Simon Matthis

En tydlig trend på Intersolar 2024 var att utställarna gärna tryckte på att produktionen sker lokalt eller nationellt, och mottot ”Made in Germany” syntes i många montrar. Tyska Solarnative GmbH var inget undantag. Wenjie Mao, junior marketing manager, poängterade just det och att de tillhandahåller lokal service i Tyskland och uppfyller  GDPR-direktivet.

Solarnative säger sig ha tagit fram den minsta mikroinverteraren i världen för solceller.

Mikroinverterarna kan styra varje enskild panel, framhöll Wenjie Mao.

– Om en panel hamnar i skugga kan man ändra på de den utan att det påverkar de andra panelerna. Att den är så kompakt gör också att sparar utrymme och minskar transport och arbetsinsats, sade hon.